Cennik opłat dodatkowych

Tytuł

Zdarzenie

Opłata

Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki
rejestracyjnej na szybie

615 PLN – za każdy element

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej
pojazdem)

6150 PLN

Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów
elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w
samochodzie

2460 PLN

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt

615 PLN

Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem

1845 PLN

Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem

3690 PLN

Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP

615 PLN za dobę

Opóźnienie w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu

1230 PLN za dobę

Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC
sprawcy

3690 PLN

Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu

6150 PLN

Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami wewnątrz pojazdu

1230 PLN

Zwrot samochodu z trwałymi (tj. niedającymi się usunąć w ramach
standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami i uszkodzeniami wewnątrz pojazdu

1230 PLN + koszt wymiany zabrudzonego
elementu

Zwrot brudnego z zewnątrz pojazdu

123 PLN

Zwrot pojazdu z niepełnym bakiem

123 PLN + koszt brakującego paliwa

Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa

3690 PLN + koszt naprawy

Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego

2460 PLN + koszt przywrócenia do stanu
pierwotnego

Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)

2460 PLN

Opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu z winy Najemcy

1230 PLN

Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatów

861 PLN + koszt rzeczywistego mandatu

Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji polskich z tytułu mandatów

246 PLN + koszt rzeczywistego mandatu

Opłata administracyjna za obsługę szkody z winy najemcy

615 PLN

Opłata za rzekroczenie limitu kilometrów

0,6 PLN za każdy kilometr

Kontakt

Emiga Cars

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 50/37

03-982 Warszawa

NIP: 1132976678

E-mail

biuro@emigacars.pl

Telefon

570 965 919

Zadzwoń